Жаңартылған білім беру мазмұны

                           Үйлестірушінің 2020-2021 оқу жылына арналған жоспары
Мақсаты:
- Оқушы жетістігін бағалауда критериалды бағалауды енгізу бойынша жұмысты ұйымдастыру.
- Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша мектепте атқарылатын жұмыстарды жүйелеу, білім сапасын жетілдіру.
- Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша жұмыс жасап жатқан мұғалімдерге қолдау көрсету.